Liste complète des autres mésotypes
Mésotype numéro 1135

 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  14
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)    289
 NOMBRE DE RELEVES       191
 NOMBRE D'OBSERVATIONS     4402
Liste complète des plantes du mésotype
Distribution du mésotype
Plantes discriminantes du mésotype
 NO DISCU DIS FID CST 
 1 38.1 38  0  67 FAGUS SILVATICA L.   1-6
 2 73.1 34  1  75 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
 3 95.8 22  0  50 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6
 4 117.0 21  0  50 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
 5 137.6 20  1  61 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6
 6 158.1 20  1  72 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6
 7 177.7 19  0  36 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
 8 191.8 14  0  22 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6
 9 205.7 13  0  36 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
 10 218.7 12  0  13 CORYLUS AVELLANA L.   1-6
 11 231.5 12  1  38 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6
 12 244.1 12  0  27 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6
 13 256.0 11  1  34 BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6
 14 267.5 11  1  36 RHAMNUS FRANGULA L.   1-6
 15 278.9 11  3  64 POLYSTICHUM SPINULOSUM 1-6
 16 289.5 10  2  56 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 3-6
 17 299.1  9  0  12 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6
 18 308.2  9  1  54 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6
 19 317.2  9  0  8 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6
 20 326.2  9  0  4 HEDERA HELIX L.     1-6
 21 335.1  8  0  16 CARPINUS BETULUS L.   1-6
 22 343.9  8  0  12 ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6
 23 352.2  8  1  45 HOLCUS MOLLIS L.    1-6
 24 359.8  7  1  33 RUBUS IDAEUS L.     1-6
 25 367.4  7  0  5 ABIES ALBA MILL.    1-6
 26 374.0  6  0  8 ANEMONE NEMOROSA L.   1-6
 27 380.1  6  1  25 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 3-6
 28 386.1  5  0  4 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5
 29 392.0  5  0  8 ACER PSEUDOPLATANUS L. 1-6
 30 397.5  5  2  39 PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6