Liste complète des autres mésotypes
Mésotype numéro 1156

 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  9
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)    128
 NOMBRE DE RELEVES       206
 NOMBRE D'OBSERVATIONS     2362
Liste complète des plantes du mésotype
Distribution du mésotype
Plantes discriminantes du mésotype
 NO DISCU DIS FID CST 
 1 53.9 53  1  90 FAGUS SILVATICA L.   1-6
 2 106.9 52  1  93 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
 3 136.6 29  0  55 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6
 4 165.9 29  1  81 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6
 5 190.8 24  1  66 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
 6 212.8 21  1  49 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6
 7 231.6 18  0  15 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
 8 249.1 17  2  64 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 3-6
 9 265.5 16  0  8 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6
 10 280.9 15  1  37 ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6
 11 294.0 13  0  4 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
 12 306.7 12  0  25 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6
 13 319.4 12  0  3 HEDERA HELIX L.     1-6
 14 331.2 11  1  31 ABIES ALBA MILL.    1-6
 15 342.6 11  0  2 CORYLUS AVELLANA L.   1-6
 16 353.3 10  0  23 BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6
 17 363.7 10  0  4 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5
 18 374.1 10  0  0 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6
 19 383.9  9  1  29 MELAMPYRUM PRATENSE L. 1-6
 20 393.2  9  0  12 RHAMNUS FRANGULA L.   1-6
 21 401.1  7  1  38 FAGUS SILVATICA L.   5-6
 22 408.6  7  0  1 CARPINUS BETULUS L.   1-6
 23 415.9  7  1  20 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6
 24 423.1  7  0  12 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 3-6
 25 430.3  7  0  0 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6
 26 437.0  6  0  8 CASTANEA SATIVA MILL.  1-6
 27 443.3  6  0  1 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6
 28 449.6  6  0  1 HIERACIUM MURORUM L.  1-6
 29 455.9  6  1  28 CAREX PILULIFERA L.   1-6
 30 462.1  6  2  39 LUZULA ALBIDA (HOFFM.) 1-5