Liste complète des autres mésotypes
Mésotype numéro 1158

 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  20
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)    322
 NOMBRE DE RELEVES       710
 NOMBRE D'OBSERVATIONS     9719
Liste complète des plantes du mésotype
Distribution du mésotype
Plantes discriminantes du mésotype
 NO DISCU DIS FID CST 
 1 52.3 52  4  88 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
 2 96.6 44  3  70 FAGUS SILVATICA L.   1-6
 3 129.1 32  3  64 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6
 4 158.0 28  6  81 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6
 5 179.9 21  5  60 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
 6 200.8 20  3  39 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6
 7 219.5 18  1  16 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6
 8 237.7 18  0  12 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
 9 255.1 17  2  42 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6
 10 271.4 16  6  48 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 3-6
 11 286.8 15  0  15 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
 12 299.1 12  2  21 ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6
 13 310.9 11  2  24 BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6
 14 322.3 11  2  22 RHAMNUS FRANGULA L.   1-6
 15 332.7 10  0  3 CORYLUS AVELLANA L.   1-6
 16 343.0 10  0  6 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5
 17 353.3 10  6  49 PINUS SILVESTRIS L.   1-6
 18 363.3 10  3  24 ABIES ALBA MILL.    1-6
 19 373.4 10  0  3 HEDERA HELIX L.     1-6
 20 382.2  8  4  27 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 3-6
 21 390.9  8  4  24 MELAMPYRUM PRATENSE L. 1-6
 22 399.1  8  0  5 HIERACIUM MURORUM L.  1-6
 23 407.1  8  0  2 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6
 24 415.1  7  2  33 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6
 25 422.9  7  1  10 CASTANEA SATIVA MILL.  1-6
 26 430.2  7  1  10 SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 1-6
 27 436.7  6  1  9 HOLCUS MOLLIS L.    1-6
 28 443.1  6  5  26 PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6
 29 449.2  6  0  3 CARPINUS BETULUS L.   1-6
 30 454.9  5  4  20 CAREX PILULIFERA L.   1-6