Liste complète des autres mésotypes
Mésotype numéro 1174

 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  96
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)    579
 NOMBRE DE RELEVES       3566
 NOMBRE D'OBSERVATIONS    63229
Liste complète des plantes du mésotype
Distribution du mésotype
Plantes discriminantes du mésotype
 NO DISCU DIS FID CST 
 1 39.9 39  17  71 FAGUS SILVATICA L.   1-6
 2 78.5 38  22  79 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
 3 112.1 33  22  74 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6
 4 139.8 27  18  49 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
 5 165.4 25  11  42 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
 6 186.9 21  13  33 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6
 7 208.1 21  25  60 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
 8 228.0 19  4  23 HEDERA HELIX L.     1-6
 9 246.4 18  5  20 CORYLUS AVELLANA L.   1-6
 10 263.8 17  26  61 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6
 11 279.6 15  22  45 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6
 12 293.8 14  20  37 ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6
 13 307.9 14  25  40 RHAMNUS FRANGULA L.   1-6
 14 321.3 13  24  41 BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6
 15 333.5 12  9  27 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6
 16 345.6 12  8  21 CARPINUS BETULUS L.   1-6
 17 357.4 11  34  47 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 3-6
 18 366.6  9  30  36 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 3-6
 19 375.5  8  18  27 HOLCUS MOLLIS L.    1-6
 20 384.2  8  5  11 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5
 21 392.9  8  15  20 CASTANEA SATIVA MILL.  1-6
 22 400.9  7  14  36 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6
 23 408.4  7  21  22 MELAMPYRUM PRATENSE L. 1-6
 24 415.5  7  6  10 SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 1-6
 25 422.4  6  5  10 ANEMONE NEMOROSA L.   1-6
 26 429.3  6  4  6 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6
 27 435.2  5  31  30 CAREX PILULIFERA L.   1-6
 28 441.1  5  3  5 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6
 29 447.0  5  1  3 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6
 30 452.5  5  14  17 POLYSTICHUM SPINULOSUM 1-6