Liste complète des autres mésotypes
Mésotype numéro 1207

 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS 129
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)    840
 NOMBRE DE RELEVES       5198
 NOMBRE D'OBSERVATIONS    103656
Liste complète des plantes du mésotype
Distribution du mésotype
Plantes discriminantes du mésotype
 NO DISCU DIS FID CST 
 1 36.3 36  22  63 FAGUS SILVATICA L.   1-6
 2 67.1 30  29  71 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
 3 97.6 30  31  70 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6
 4 126.0 28  31  59 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
 5 152.8 26  18  45 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
 6 179.1 26  10  33 HEDERA HELIX L.     1-6
 7 201.6 22  10  27 CORYLUS AVELLANA L.   1-6
 8 222.7 21  24  40 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6
 9 242.6 19  35  57 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
 10 257.0 14  15  27 CARPINUS BETULUS L.   1-6
 11 271.0 13  32  40 ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6
 12 283.0 12  33  36 RHAMNUS FRANGULA L.   1-6
 13 295.0 11  28  46 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6
 14 306.6 11  25  35 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6
 15 318.0 11  33  38 BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6
 16 327.6  9  11  24 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6
 17 336.6  9  42  40 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 3-6
 18 345.5  8  11  16 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5
 19 354.0  8  25  23 CASTANEA SATIVA MILL.  1-6
 20 362.3  8  30  30 HOLCUS MOLLIS L.    1-6
 21 370.3  7  4  10 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6
 22 378.2  7  10  14 ANEMONE NEMOROSA L.   1-6
 23 385.9  7  38  31 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 3-6
 24 392.8  6  7  11 HEDERA HELIX L.     3-6
 25 399.7  6  33  23 MELAMPYRUM PRATENSE L. 1-6
 26 406.4  6  12  13 SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 1-6
 27 412.8  6  1  3 FRAXINUS EXCELSIOR L.  1-6
 28 419.0  6  7  7 PRUNUS AVIUM L.     1-6
 29 425.0  6  17  30 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6
 30 431.0  5  4  5 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6