Liste complète des autres mésotypes
Mésotype numéro 1235

 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  29
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)    531
 NOMBRE DE RELEVES       997
 NOMBRE D'OBSERVATIONS    26600
Liste complète des plantes du mésotype
Distribution du mésotype
Plantes discriminantes du mésotype
 NO DISCU DIS FID CST 
 1 35.6 35  4  68 FAGUS SILVATICA L.   1-6
 2 64.2 28  4  56 CORYLUS AVELLANA L.   1-6
 3 92.6 28  2  43 HEDERA HELIX L.     1-6
 4 118.2 25  4  60 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
 5 139.6 21  7  68 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
 6 160.5 20  7  65 CARPINUS BETULUS L.   1-6
 7 175.7 15  3  47 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
 8 190.9 15  6  52 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
 9 205.7 14  3  44 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6
 10 219.9 14  1  11 FRAXINUS EXCELSIOR L.  1-6
 11 233.5 13  7  51 ANEMONE NEMOROSA L.   1-6
 12 244.8 11  4  38 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6
 13 256.0 11  0  7 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-5
 14 266.8 10  2  16 LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 1-6
 15 277.4 10  3  21 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6
 16 287.7 10  4  28 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6
 17 297.7  9  7  36 POLYGONATUM MULTIFLORUM 1-5
 18 307.7  9  5  42 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6
 19 317.4  9  5  33 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6
 20 326.8  9  1  14 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6
 21 335.9  9  4  29 ACER PSEUDOPLATANUS L. 1-6
 22 344.8  8  3  25 ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6
 23 353.2  8  2  16 HEDERA HELIX L.     3-6
 24 361.6  8  6  38 BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6
 25 369.7  8  7  33 MILIUM EFFUSUM L.    1-6
 26 377.3  7  2  15 CAREX SILVATICA HUDS.  1-5
 27 384.5  7  6  33 CORYLUS AVELLANA L.   3-6
 28 391.7  7  2  14 PRUNUS AVIUM L.     1-6
 29 398.5  6  1  10 FRAGARIA VESCA L.    1-6
 30 405.3  6  6  27 STELLARIA HOLOSTEA L.  1-6