Liste complète des autres mésotypes
Mésotype numéro 1246

 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  12
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)    220
 NOMBRE DE RELEVES       235
 NOMBRE D'OBSERVATIONS     3854
Liste complète des plantes du mésotype
Distribution du mésotype
Plantes discriminantes du mésotype
 NO DISCU DIS FID CST 
 1 52.8 52  1  93 FAGUS SILVATICA L.   1-6
 2 75.7 22  1  60 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
 3 97.4 21  2  51 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6
 4 116.3 18  1  46 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6
 5 135.1 18  1  39 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6
 6 152.0 16  0  20 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6
 7 168.8 16  0  6 CORYLUS AVELLANA L.   1-6
 8 184.7 15  1  64 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
 9 200.5 15  0  14 HEDERA HELIX L.     1-6
 10 214.0 13  0  30 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6
 11 227.0 12  0  13 ABIES ALBA MILL.    1-6
 12 239.8 12  0  6 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-5
 13 252.2 12  0  15 CARPINUS BETULUS L.   1-6
 14 264.2 11  3  55 POLYSTICHUM SPINULOSUM 1-6
 15 276.1 11  0  16 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
 16 287.8 11  0  10 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
 17 299.4 11  0  24 ACER PSEUDOPLATANUS L. 1-6
 18 311.0 11  0  5 LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 1-6
 19 322.1 11  0  19 ANEMONE NEMOROSA L.   1-6
 20 333.0 10  2  42 MILIUM EFFUSUM L.    1-6
 21 343.8 10  0  20 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6
 22 354.5 10  0  3 FRAXINUS EXCELSIOR L.  1-6
 23 364.3  9  0  6 ASPERULA ODORATA L.   1-6
 24 373.7  9  1  19 RUBUS IDAEUS L.     1-6
 25 382.9  9  3  65 FAGUS SILVATICA L.   5-6
 26 391.7  8  0  8 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6
 27 400.2  8  6  79 LUZULA ALBIDA (HOFFM.) 1-5
 28 408.0  7  0  9 ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6
 29 415.1  7  0  13 CAREX SILVATICA HUDS.  1-5
 30 422.2  7  0  2 FRAGARIA VESCA L.    1-6