Liste complète des autres mésotypes
Mésotype numéro 1256

 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  5
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)    29
 NOMBRE DE RELEVES        7
 NOMBRE D'OBSERVATIONS      59
Liste complète des plantes du mésotype
Distribution du mésotype
Plantes discriminantes du mésotype
 NO DISCU DIS FID CST 
 1 67.4 67  0 100 FAGUS SILVATICA L.   1-6
 2 97.0 29  0  14 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
 3 120.1 23  0  57 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
 4 139.6 19  0  28 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6
 5 158.8 19  0  28 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6
 6 177.5 18  0  28 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6
 7 194.9 17  0  14 HEDERA HELIX L.     1-6
 8 211.8 16  0  57 PINUS SILVESTRIS L.   1-6
 9 227.7 15  0  0 CORYLUS AVELLANA L.   1-6
 10 243.4 15  0  42 ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6
 11 258.2 14  0  85 FAGUS SILVATICA L.   5-6
 12 272.3 14  0  0 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
 13 285.8 13  0  14 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6
 14 298.2 12  0  14 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
 15 310.1 11  0  0 ABIES ALBA MILL.    1-6
 16 321.7 11  0  42 POLYSTICHUM SPINULOSUM 1-6
 17 332.6 10  0  14 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6
 18 343.1 10  0  14 HIERACIUM MURORUM L.  1-6
 19 353.3 10  0  0 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6
 20 363.5 10  0  0 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-5
 21 372.8  9  0  0 CARPINUS BETULUS L.   1-6
 22 381.8  9  0  57 PINUS SILVESTRIS L.   3-6
 23 390.1  8  0  14 ANEMONE NEMOROSA L.   1-6
 24 398.1  7  0  0 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5
 25 406.1  7  0  0 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 3-6
 26 413.7  7  0  0 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6
 27 420.7  6  0  0 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6
 28 427.3  6  0  0 BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6
 29 433.9  6  0  0 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6
 30 440.4  6  0  0 FRAXINUS EXCELSIOR L.  1-6