Liste complète des autres mésotypes
Mésotype numéro 1309

 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  12
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)   1132
 NOMBRE DE RELEVES       1669
 NOMBRE D'OBSERVATIONS    59804
Liste complète des plantes du mésotype
Distribution du mésotype
Plantes discriminantes du mésotype
 NO DISCU DIS FID CST 
 1 39.5 39  9  81 FAGUS SILVATICA L.   1-6
 2 60.4 20  9  45 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-5
 3 80.8 20  4  34 CORYLUS AVELLANA L.   1-6
 4 99.6 18  16  55 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6
 5 117.8 18  13  47 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6
 6 135.1 17  20  64 ABIES ALBA MILL.    1-6
 7 151.9 16  11  49 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6
 8 167.0 15  9  39 FRAGARIA VESCA L.    1-6
 9 181.6 14  1  19 HEDERA HELIX L.     1-6
 10 195.2 13  5  30 FRAXINUS EXCELSIOR L.  1-6
 11 208.8 13  26  59 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6
 12 222.4 13  20  55 ASPERULA ODORATA L.   1-6
 13 234.7 12  10  34 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6
 14 246.7 12  7  27 LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 1-6
 15 258.5 11  5  41 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
 16 270.2 11  9  43 HIERACIUM MURORUM L.  1-6
 17 281.1 10  6  25 ACER PSEUDOPLATANUS L. 1-6
 18 291.4 10  8  41 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6
 19 301.1  9  6  29 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5
 20 310.8  9  9  33 GERANIUM ROBERTIANUM L. 1-6
 21 320.4  9  13  33 RUBUS IDAEUS L.     1-6
 22 329.7  9  7  28 POA NEMORALIS L.    1-6
 23 337.1  7  4  17 ANEMONE NEMOROSA L.   1-6
 24 344.1  6  7  25 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6
 25 350.7  6  6  21 LONICERA XYLOSTEUM L.  1-6
 26 357.2  6  19  32 EPILOBIUM MONTANUM L.  1-3
 27 363.6  6  5  15 MILIUM EFFUSUM L.    1-6
 28 370.1  6  1  6 CARPINUS BETULUS L.   1-6
 29 376.2  6  6  19 VICIA SEPIUM L.     1-6
 30 382.3  6  3  16 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6