Liste complète des autres mésotypes
Mésotype numéro 1316

 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  19
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)   1144
 NOMBRE DE RELEVES       1875
 NOMBRE D'OBSERVATIONS    67798
Liste complète des plantes du mésotype
Distribution du mésotype
Plantes discriminantes du mésotype
 NO DISCU DIS FID CST 
 1 39.7 39  10  82 FAGUS SILVATICA L.   1-6
 2 61.6 21  11  48 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-5
 3 82.5 20  4  35 CORYLUS AVELLANA L.   1-6
 4 101.5 19  18  57 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6
 5 120.4 18  15  51 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6
 6 137.6 17  23  67 ABIES ALBA MILL.    1-6
 7 153.6 15  12  48 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6
 8 169.2 15  2  22 HEDERA HELIX L.     1-6
 9 184.4 15  10  40 FRAGARIA VESCA L.    1-6
 10 198.6 14  24  59 ASPERULA ODORATA L.   1-6
 11 212.7 14  5  30 FRAXINUS EXCELSIOR L.  1-6
 12 225.6 12  27  55 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6
 13 238.3 12  11  35 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6
 14 250.9 12  9  30 LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 1-6
 15 261.8 10  9  40 HIERACIUM MURORUM L.  1-6
 16 272.6 10  5  38 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
 17 283.1 10  6  23 ACER PSEUDOPLATANUS L. 1-6
 18 293.4 10  11  36 GERANIUM ROBERTIANUM L. 1-6
 19 302.8  9  8  37 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6
 20 312.2  9  7  29 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5
 21 321.3  9  13  31 RUBUS IDAEUS L.     1-6
 22 330.4  9  8  26 POA NEMORALIS L.    1-6
 23 338.0  7  5  18 ANEMONE NEMOROSA L.   1-6
 24 344.9  6  8  23 LONICERA XYLOSTEUM L.  1-6
 25 351.5  6  22  33 EPILOBIUM MONTANUM L.  1-3
 26 358.2  6  6  17 MILIUM EFFUSUM L.    1-6
 27 364.8  6  7  23 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6
 28 371.4  6  7  18 MELICA UNIFLORA RETZ.  1-6
 29 377.9  6  1  6 CARPINUS BETULUS L.   1-6
 30 384.4  6  10  20 MERCURIALIS PERENNIS L. 1-6