Liste complète des autres mésotypes
Mésotype numéro 1322

 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  7
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)    757
 NOMBRE DE RELEVES       295
 NOMBRE D'OBSERVATIONS    12586
Liste complète des plantes du mésotype
Distribution du mésotype
Plantes discriminantes du mésotype
 NO DISCU DIS FID CST 
 1 30.2 30  1  62 FAGUS SILVATICA L.   1-6
 2 56.5 26  1  69 CORYLUS AVELLANA L.   1-6
 3 74.0 17  0  17 HEDERA HELIX L.     1-6
 4 91.2 17  1  51 FRAXINUS EXCELSIOR L.  1-6
 5 106.6 15  1  38 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-5
 6 120.9 14  2  57 FRAGARIA VESCA L.    1-6
 7 133.9 13  1  38 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6
 8 146.9 12  2  50 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6
 9 158.9 12  1  48 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
 10 170.8 11  0  35 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
 11 182.0 11  1  23 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6
 12 192.3 10  1  49 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6
 13 202.3  9  0  14 ACER PSEUDOPLATANUS L. 1-6
 14 212.1  9  0  13 LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 1-6
 15 221.6  9  4  69 RUBUS IDAEUS L.     1-6
 16 231.1  9  1  20 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6
 17 240.4  9  1  36 POA NEMORALIS L.    1-6
 18 249.5  9  1  25 ABIES ALBA MILL.    1-6
 19 258.5  8  0  6 CARPINUS BETULUS L.   1-6
 20 267.0  8  1  34 GERANIUM ROBERTIANUM L. 1-6
 21 274.8  7  0  10 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5
 22 282.6  7  1  21 ASPERULA ODORATA L.   1-6
 23 290.2  7  0  21 HIERACIUM MURORUM L.  1-6
 24 297.4  7  0  19 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
 25 304.4  7  0  9 ANEMONE NEMOROSA L.   1-6
 26 311.4  6  0  8 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
 27 318.3  6  0  19 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6
 28 325.1  6  1  26 BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6
 29 331.7  6  1  13 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6
 30 338.2  6  2  39 VICIA SEPIUM L.     1-6