Liste complète des autres mésotypes
Mésotype numéro 1412

 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  17
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)    524
 NOMBRE DE RELEVES       1102
 NOMBRE D'OBSERVATIONS    31221
Liste complète des plantes du mésotype
Distribution du mésotype
Plantes discriminantes du mésotype
 NO DISCU DIS FID CST 
 1 33.3 33  5  68 FAGUS SILVATICA L.   1-6
 2 63.6 30  4  63 HEDERA HELIX L.     1-6
 3 92.6 28  3  42 CORYLUS AVELLANA L.   1-6
 4 113.9 21  7  63 CARPINUS BETULUS L.   1-6
 5 134.8 20  3  32 FRAXINUS EXCELSIOR L.  1-6
 6 154.4 19  3  38 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
 7 172.7 18  10  58 LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 1-6
 8 190.1 17  4  29 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-5
 9 205.5 15  8  52 ANEMONE NEMOROSA L.   1-6
 10 220.5 15  9  51 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6
 11 234.1 13  10  55 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6
 12 247.2 13  5  46 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
 13 259.4 12  10  50 CAREX SILVATICA HUDS.  1-5
 14 271.5 12  10  53 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6
 15 283.5 11  17  72 MILIUM EFFUSUM L.    1-6
 16 295.4 11  6  37 ACER PSEUDOPLATANUS L. 1-6
 17 306.9 11  11  47 POLYGONATUM MULTIFLORUM 1-5
 18 317.1 10  5  39 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
 19 327.2 10  4  28 HEDERA HELIX L.     3-6
 20 336.7  9  0  10 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6
 21 345.8  9  8  35 ASPERULA ODORATA L.   1-6
 22 354.7  8  1  9 BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6
 23 363.0  8  0  5 ACER CAMPESTRE L.    1-6
 24 370.8  7  4  22 CORYLUS AVELLANA L.   3-6
 25 378.5  7  2  11 GERANIUM ROBERTIANUM L. 1-6
 26 386.2  7  9  37 MELICA UNIFLORA RETZ.  1-6
 27 393.9  7  1  9 FRAGARIA VESCA L.    1-6
 28 401.2  7  4  21 PRUNUS AVIUM L.     1-6
 29 408.3  7  4  23 POA NEMORALIS L.    1-6
 30 415.0  6  7  31 STELLARIA HOLOSTEA L.  1-6