Liste complète des autres mésotypes
Mésotype numéro 1632

 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  5
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)   1302
 NOMBRE DE RELEVES       588
 NOMBRE D'OBSERVATIONS    20863
Liste complète des plantes du mésotype
Distribution du mésotype
Plantes discriminantes du mésotype
 NO DISCU DIS FID CST 
 1 41.7 41  1  41 HEDERA HELIX L.     1-6
 2 71.8 30  2  46 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6
 3 95.3 23  1  31 CORYLUS AVELLANA L.   1-6
 4 113.0 17  2  40 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6
 5 129.0 16  2  39 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6
 6 143.7 14  1  23 CORNUS SANGUINEA L.   1-6
 7 158.1 14  2  37 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 1-6
 8 172.3 14  0  19 FAGUS SILVATICA L.   1-6
 9 186.4 14  2  28 FRAGARIA VESCA L.    1-6
 10 199.8 13  2  36 RUBIA PEREGRINA L.   1-6
 11 211.6 11  1  14 HEDERA HELIX L.     3-6
 12 223.4 11  2  29 BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6
 13 234.5 11  1  21 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5
 14 245.5 11  1  15 LIGUSTRUM VULGARE L.  1-6
 15 256.2 10  2  30 PRUNUS SPINOSA L.    1-6
 16 266.8 10  1  31 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
 17 277.3 10  1  16 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-5
 18 287.7 10  1  18 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
 19 298.1 10  2  27 HIERACIUM MURORUM L.  1-6
 20 308.3 10  0  14 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
 21 318.2  9  1  15 ACER CAMPESTRE L.    1-6
 22 326.7  8  3  34 POA NEMORALIS L.    1-6
 23 334.9  8  1  29 BRACHYPODIUM PINNATUM ( 1-6
 24 343.0  8  2  21 EUPHORBIA AMYGDALOIDES 1-6
 25 350.9  7  2  21 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 2-6
 26 358.7  7  1  22 FRAXINUS EXCELSIOR L.  1-6
 27 366.5  7  1  22 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
 28 374.0  7  3  30 STACHYS OFFICINALIS (L. 1-5
 29 381.1  7  3  27 CASTANEA SATIVA MILL.  1-6
 30 388.1  7  1  14 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6