Liste complète des autres mésotypes
Mésotype numéro 1651

 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  34
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)   2071
 NOMBRE DE RELEVES       2693
 NOMBRE D'OBSERVATIONS    99271
Liste complète des plantes du mésotype
Distribution du mésotype
Plantes discriminantes du mésotype
 NO DISCU DIS FID CST 
 1 35.7 35  6  38 HEDERA HELIX L.     1-6
 2 70.5 34  8  43 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6
 3 95.1 24  18  52 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 1-6
 4 119.6 24  5  30 CORYLUS AVELLANA L.   1-6
 5 143.4 23  8  44 BRACHYPODIUM PINNATUM ( 1-6
 6 165.0 21  9  35 CORNUS SANGUINEA L.   1-6
 7 181.0 15  11  31 LIGUSTRUM VULGARE L.  1-6
 8 196.6 15  10  27 FRAGARIA VESCA L.    1-6
 9 211.6 15  13  30 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6
 10 226.4 14  18  36 VIBURNUM LANTANA L.   1-5
 11 240.9 14  9  22 ACER CAMPESTRE L.    1-6
 12 254.0 13  8  25 HIERACIUM MURORUM L.  1-6
 13 266.8 12  10  28 PRUNUS SPINOSA L.    1-6
 14 279.5 12  7  27 TEUCRIUM CHAMAEDRYS L. 1-6
 15 291.9 12  9  30 RUBIA PEREGRINA L.   1-6
 16 303.3 11  7  19 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5
 17 314.4 11  5  17 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-5
 18 325.2 10  9  27 JUNIPERUS COMMUNIS L.  1-6
 19 335.7 10  4  12 HEDERA HELIX L.     3-6
 20 346.0 10  7  19 BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6
 21 356.1 10  2  14 FAGUS SILVATICA L.   1-6
 22 365.6  9  10  20 LONICERA XYLOSTEUM L.  1-6
 23 375.1  9  5  16 CAREX GLAUCA MURR.   1-6
 24 383.8  8  8  17 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 2-6
 25 392.2  8  23  26 HELLEBORUS FOETIDUS L. 1-4
 26 400.2  7  9  17 EUPHORBIA AMYGDALOIDES 1-6
 27 408.1  7  6  21 GALIUM MOLLUGO L.    1-6
 28 415.7  7  24  26 CORONILLA EMERUS L.   1-5
 29 423.2  7  10  18 VICIA SEPIUM L.     1-6
 30 430.6  7  11  18 CLEMATIS VITALBA L.   1-6