Liste complète des autres mésotypes
Mésotype numéro 1713

 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  20
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)   1054
 NOMBRE DE RELEVES       926
 NOMBRE D'OBSERVATIONS    35123
Liste complète des plantes du mésotype
Distribution du mésotype
Plantes discriminantes du mésotype
 NO DISCU DIS FID CST 
 1 30.9 30  4  76 FAGUS SILVATICA L.   1-6
 2 58.9 28  2  44 HEDERA HELIX L.     1-6
 3 86.8 27  2  37 CORYLUS AVELLANA L.   1-6
 4 109.8 23  5  50 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-5
 5 129.2 19  5  42 FRAGARIA VESCA L.    1-6
 6 146.7 17  1  26 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6
 7 164.3 17  6  52 HIERACIUM MURORUM L.  1-6
 8 181.6 17  8  52 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6
 9 195.6 13  8  46 LONICERA XYLOSTEUM L.  1-6
 10 208.8 13  4  36 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5
 11 221.5 12  3  26 ACER CAMPESTRE L.    1-6
 12 233.2 11  1  19 FRAXINUS EXCELSIOR L.  1-6
 13 244.2 11  5  31 VIBURNUM LANTANA L.   1-5
 14 255.1 10  7  42 ABIES ALBA MILL.    1-6
 15 265.6 10  1  11 CORNUS SANGUINEA L.   1-6
 16 275.0  9  12  48 HEPATICA TRILOBA CHAIX 1-5
 17 284.3  9  5  30 VICIA SEPIUM L.     1-6
 18 293.4  9  4  30 POA NEMORALIS L.    1-6
 19 302.3  8  2  18 HEDERA HELIX L.     3-6
 20 311.2  8  1  12 BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6
 21 319.9  8  4  26 EUPHORBIA AMYGDALOIDES 1-6
 22 328.6  8  7  31 MERCURIALIS PERENNIS L. 1-6
 23 336.8  8  1  13 LIGUSTRUM VULGARE L.  1-6
 24 344.9  8  3  29 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 1-6
 25 352.7  7  5  24 ASPERULA ODORATA L.   1-6
 26 360.4  7  2  19 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6
 27 368.0  7  2  15 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6
 28 375.6  7  5  26 MELICA UNIFLORA RETZ.  1-6
 29 382.8  7  6  27 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6
 30 389.6  6  11  36 EUPHORBIA DULCIS L.   1-6