Liste complète des autres mésotypes
Mésotype numéro 1792

 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  16
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)   1053
 NOMBRE DE RELEVES       1255
 NOMBRE D'OBSERVATIONS    30991
Liste complète des plantes du mésotype
Distribution du mésotype
Plantes discriminantes du mésotype
 NO DISCU DIS FID CST 
 1 41.1 41  10  76 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6
 2 80.2 39  6  56 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6
 3 115.0 34  5  53 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
 4 137.7 22  14  63 SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 1-6
 5 159.8 22  1  25 HEDERA HELIX L.     1-6
 6 179.0 19  4  35 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6
 7 198.1 19  3  24 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
 8 216.3 18  2  21 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
 9 233.9 17  12  48 CASTANEA SATIVA MILL.  1-6
 10 249.7 15  0  11 FAGUS SILVATICA L.   1-6
 11 263.9 14  4  28 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5
 12 275.9 11  5  36 HIERACIUM MURORUM L.  1-6
 13 287.4 11  0  8 CORYLUS AVELLANA L.   1-6
 14 298.8 11  7  32 HOLCUS MOLLIS L.    1-6
 15 309.4 10  2  16 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
 16 319.5 10  6  30 POA NEMORALIS L.    1-6
 17 328.6  9  3  21 AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6
 18 337.5  8  8  28 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 3-6
 19 346.1  8  2  10 ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6
 20 354.7  8  6  27 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 3-6
 21 363.2  8  1  13 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6
 22 371.2  7  2  12 FRAGARIA VESCA L.    1-6
 23 379.0  7  21  42 SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 2-6
 24 386.0  6  2  11 BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6
 25 392.6  6  6  18 VERONICA OFFICINALIS L. 1-6
 26 398.7  6  9  24 VIOLA RIVINIANA RCHB.  1-5
 27 404.6  5  1  6 RHAMNUS FRANGULA L.   1-6
 28 410.2  5  2  22 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6
 29 415.7  5  9  27 HIERACIUM MURORUM L.  2-6
 30 421.1  5  4  15 STELLARIA HOLOSTEA L.  1-6