Liste complète des autres mésotypes
Mésotype numéro 1797

 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  41
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)   1126
 NOMBRE DE RELEVES       1983
 NOMBRE D'OBSERVATIONS    46511
Liste complète des plantes du mésotype
Distribution du mésotype
Plantes discriminantes du mésotype
 NO DISCU DIS FID CST 
 1 41.1 41  10  63 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6
 2 79.4 38  16  72 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6
 3 109.3 29  7  48 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
 4 138.9 29  4  38 HEDERA HELIX L.     1-6
 5 165.0 26  8  43 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
 6 190.5 25  6  39 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
 7 208.5 18  18  51 SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 1-6
 8 225.7 17  6  32 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6
 9 242.7 17  20  49 CASTANEA SATIVA MILL.  1-6
 10 259.3 16  1  11 FAGUS SILVATICA L.   1-6
 11 275.1 15  1  12 CORYLUS AVELLANA L.   1-6
 12 287.9 12  2  18 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6
 13 300.1 12  6  25 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5
 14 312.0 11  4  18 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
 15 322.9 10  5  18 ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6
 16 333.6 10  12  31 HOLCUS MOLLIS L.    1-6
 17 343.5  9  15  33 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 3-6
 18 352.7  9  7  20 RHAMNUS FRANGULA L.   1-6
 19 360.2  7  4  13 BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6
 20 367.6  7  9  22 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 3-6
 21 375.0  7  1  5 CARPINUS BETULUS L.   1-6
 22 382.1  7  6  20 POA NEMORALIS L.    1-6
 23 388.7  6  4  19 AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6
 24 395.4  6  2  9 HEDERA HELIX L.     3-6
 25 402.0  6  6  24 HIERACIUM MURORUM L.  1-6
 26 408.2  6  2  9 FRAGARIA VESCA L.    1-6
 27 414.5  6  4  12 PRUNUS AVIUM L.     1-6
 28 420.2  5  10  18 MELAMPYRUM PRATENSE L. 1-6
 29 426.0  5  13  22 VIOLA RIVINIANA RCHB.  1-5
 30 431.4  5  24  30 SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 2-6