Liste complète des autres mésotypes
Mésotype numéro 184

 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  28
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)   1378
 NOMBRE DE RELEVES       1607
 NOMBRE D'OBSERVATIONS    57450
Liste complète des plantes du mésotype
Distribution du mésotype
Plantes discriminantes du mésotype
 NO DISCU DIS FID CST 
 1 31.5 31  12  62 BROMUS ERECTUS HUDS.  1-6
 2 62.6 31  12  74 TEUCRIUM CHAMAEDRYS L. 1-6
 3 90.1 27  10  63 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6
 4 116.5 26  7  43 SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-5
 5 141.3 24  4  40 BRACHYPODIUM PINNATUM ( 1-6
 6 164.6 23  15  57 HIPPOCREPIS COMOSA L.  1-6
 7 186.7 22  15  51 ASPERULA CYNANCHICA (BA 1-6
 8 208.3 21  18  55 POTENTILLA VERNA L.   1-5
 9 229.4 21  8  42 HIERACIUM PILOSELLA L. 1-6
 10 246.9 17  21  55 TEUCRIUM MONTANUM L.  1-6
 11 263.9 16  2  22 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6
 12 279.6 15  12  38 SCABIOSA COLUMBARIA L. 1-5
 13 294.2 14  11  37 ERYNGIUM CAMPESTRE L.  1-6
 14 306.1 11  9  31 FESTUCA DURIUSCULA L.  1-6
 15 317.2 11  8  24 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5
 16 328.1 10  15  35 CORONILLA MINIMA L.   1-5
 17 338.7 10  4  24 CAREX GLAUCA MURR.   1-6
 18 348.7 10  25  47 SESELI MONTANUM L.   1-5
 19 358.8 10  5  22 BRIZA MEDIA L.     1-6
 20 368.2  9  29  44 GLOBULARIA VULGARIS L. 1-6
 21 377.7  9  9  29 EUPHORBIA CYPARISSIAS L 1-5
 22 386.6  8  5  28 FESTUCA OVINA L.    1-6
 23 395.1  8  10  22 CIRSIUM ACAULE (L.) WEB 1-5
 24 403.4  8  2  13 GALIUM MOLLUGO L.    1-6
 25 411.4  8  3  16 JUNIPERUS COMMUNIS L.  1-6
 26 419.3  7  19  28 POTENTILLA VERNA L.   2-5
 27 427.1  7  17  30 HIPPOCREPIS COMOSA L.  2-6
 28 433.8  6  12  23 CARLINA VULGARIS L.   1-4
 29 440.4  6  18  31 KOELERIA VALLESIANA (SU 1-5
 30 447.0  6  18  35 STACHYS RECTUS L.    1-4