Liste complète des autres mésotypes
Mésotype numéro 1965

 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  16
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)   1305
 NOMBRE DE RELEVES       873
 NOMBRE D'OBSERVATIONS    29315
Liste complète des plantes du mésotype
Distribution du mésotype
Plantes discriminantes du mésotype
 NO DISCU DIS FID CST 
 1 35.7 35  6  66 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6
 2 58.3 22  2  42 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
 3 79.0 20  4  34 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6
 4 93.4 14  2  25 HIERACIUM MURORUM L.  1-6
 5 106.8 13  2  31 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6
 6 120.1 13  16  40 GERANIUM SILVATICUM L. 1-6
 7 133.0 12  34  57 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6
 8 145.7 12  4  41 JUNIPERUS COMMUNIS L.  1-6
 9 157.4 11  10  39 LUZULA SILVATICA (HUDS. 1-6
 10 168.5 11  39  58 RHODODENDRON FERRUGINEU 1-6
 11 178.3  9  2  15 ABIES ALBA MILL.    1-6
 12 187.7  9  2  16 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6
 13 196.1  8  2  9 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6
 14 204.4  8  5  23 PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6
 15 212.4  7  29  45 LARIX DECIDUA MILL.   1-6
 16 219.6  7  3  16 RUBUS IDAEUS L.     1-6
 17 225.9  6  16  24 ROSA PENDULINA L.    1-5
 18 232.2  6  21  34 JUNI COMM SUBS NANA WIL 1-6
 19 238.3  6  17  34 VACCINIUM ULIGINOSUM L. 1-6
 20 244.2  5  5  15 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6
 21 249.8  5  3  17 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6
 22 255.2  5  1  18 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6
 23 260.5  5  3  11 POA ALPINA L.      1-6
 24 265.6  5  8  22 RANUNCULUS BREYNINUS CR 1-6
 25 270.6  5  1  16 FESTUCA RUBRA L.    1-6
 26 275.4  4  1  11 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5
 27 280.1  4  4  18 HEPATICA TRILOBA CHAIX 1-5
 28 284.7  4  3  8 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 29 289.4  4  21  26 GERANIUM SILVATICUM L. 2-6
 30 294.0  4  3  11 SORBUS AUCUPARIA L.   2-6