Liste complète des autres mésotypes
Mésotype numéro 1973

 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  24
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)   1352
 NOMBRE DE RELEVES       966
 NOMBRE D'OBSERVATIONS    30696
Liste complète des plantes du mésotype
Distribution du mésotype
Plantes discriminantes du mésotype
 NO DISCU DIS FID CST 
 1 34.5 34  6  60 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6
 2 56.1 21  2  38 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
 3 76.3 20  4  31 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6
 4 90.9 14  3  25 HIERACIUM MURORUM L.  1-6
 5 103.8 12  16  36 GERANIUM SILVATICUM L. 1-6
 6 116.5 12  2  28 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6
 7 129.1 12  4  38 JUNIPERUS COMMUNIS L.  1-6
 8 141.7 12  34  51 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6
 9 153.1 11  10  35 LUZULA SILVATICA (HUDS. 1-6
 10 163.9 10  39  53 RHODODENDRON FERRUGINEU 1-6
 11 173.3  9  2  14 ABIES ALBA MILL.    1-6
 12 182.5  9  2  15 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6
 13 190.7  8  5  22 PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6
 14 198.9  8  2  8 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6
 15 206.7  7  29  41 LARIX DECIDUA MILL.   1-6
 16 213.7  7  3  14 RUBUS IDAEUS L.     1-6
 17 220.2  6  4  21 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6
 18 226.5  6  21  31 JUNI COMM SUBS NANA WIL 1-6
 19 232.7  6  16  21 ROSA PENDULINA L.    1-5
 20 238.6  5  17  31 VACCINIUM ULIGINOSUM L. 1-6
 21 244.5  5  5  13 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6
 22 250.0  5  3  11 POA ALPINA L.      1-6
 23 255.4  5  1  16 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6
 24 260.4  4  4  9 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 25 265.3  4  8  20 RANUNCULUS BREYNINUS CR 1-6
 26 270.1  4  1  15 FESTUCA RUBRA L.    1-6
 27 274.7  4  4  16 HEPATICA TRILOBA CHAIX 1-5
 28 279.3  4  1  10 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5
 29 283.7  4  21  23 GERANIUM SILVATICUM L. 2-6
 30 288.2  4  3  10 SORBUS AUCUPARIA L.   2-6