Liste des mésotypes à comparer
Mésotype 1723

Chênaies pubescentes calcicoles péri-méditerranéennes
Mésotype 1729

Chênaies pubescentes
silicicoles des Causses et du Massif Central
 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  30
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)   1256
 NOMBRE DE RELEVES       1345
 NOMBRE D'OBSERVATIONS    52272
Plantes les plus fréquentes du mésotype 1723
Plantes différentielles du mésotype 1723
comparées à celles de son groupe jumeau
 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  7
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)    107
 NOMBRE DE RELEVES        19
 NOMBRE D'OBSERVATIONS     267
Plantes les plus fréquentes du mésotype 1729
Plantes différentielles du mésotype 1729
comparées à celles de son groupe jumeau
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 1723
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 1729
CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6
FRAXINUS EXCELSIOR L.  1-6
ACER CAMPESTRE L.    1-6
VICIA SEPIUM L.     1-6
MERCURIALIS PERENNIS L. 1-6
EUPHORBIA DULCIS L.   1-6
CORNUS SANGUINEA L.   1-6
BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6
EUPHORBIA AMYGDALOIDES 1-6
MELICA UNIFLORA RETZ.  1-6
HEDERA HELIX L.     3-6
QUERCUS LANUGINOSA LAM. 1-6
LIGUSTRUM VULGARE L.  1-6
LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 1-6
VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 2-5
GERANIUM ROBERTIANUM L. 1-6
PHYTEUMA SPICATUM L.  1-4
FRAGARIA VESCA L.    2-6
CORONILLA EMERUS L.   1-5
HELLEBORUS FOETIDUS L. 1-4
PRUNUS AVIUM L.     1-6
    
PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6
JUNIPERUS COMMUNIS L.  1-6
TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6
DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 3-6
CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6
VERONICA OFFICINALIS L. 1-6
SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 1-6
SORBUS AUCUPARIA L.   2-6
PINUS SILVESTRIS L.   3-6
BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6
LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 2-6
CASTANEA SATIVA MILL.  1-6
RUBUS IDAEUS L.     2-6
JUNIPERUS COMMUNIS L.  2-6
LUZULA SILVATICA (HUDS. 1-6
MELAMPYRUM PRATENSE L. 1-6
ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6
SAMBUCUS RACEMOSA L.  1-6
PTERIDIUM AQUILINUM (L. 3-6
RHAMNUS FRANGULA L.   1-6
Plantes discriminantes communes
FAGUS SILVATICA L.   1-6
CORYLUS AVELLANA L.   1-6
VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-5
HIERACIUM MURORUM L.  1-6
FRAGARIA VESCA L.    1-6
HEDERA HELIX L.     1-6
SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6
ABIES ALBA MILL.    1-6
SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5
LONICERA XYLOSTEUM L.  1-6
SORBUS AUCUPARIA L.   1-6
HEPATICA TRILOBA CHAIX 1-5
PRENANTHES PURPUREA L. 1-6
POA NEMORALIS L.    1-6
VIBURNUM LANTANA L.   1-5
OXALIS ACETOSELLA L.  1-6
POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6
ASPERULA ODORATA L.   1-6
HIERACIUM MURORUM L.  2-6
ACER PSEUDOPLATANUS L. 1-6
MYCELIS MURALIS (L.) RC 1-4
DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6
QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
RUBUS IDAEUS L.     1-6
FAGUS SILVATICA L.   5-6
ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6
PINUS SILVESTRIS L.   1-6
PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6