Liste des mésotypes à comparer
Mésotype 796
Mésotype 802
 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  18
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)    623
 NOMBRE DE RELEVES       1472
 NOMBRE D'OBSERVATIONS    21855
Plantes les plus fréquentes du mésotype 796
Plantes différentielles du mésotype 796
comparées à celles de son groupe jumeau
 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  7
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)    51
 NOMBRE DE RELEVES        19
 NOMBRE D'OBSERVATIONS     161
Plantes les plus fréquentes du mésotype 802
Plantes différentielles du mésotype 802
comparées à celles de son groupe jumeau
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 796
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 802
MOLINIA CAERULEA (L.) M 4-6
CIRSIUM TUBEROSUM (L.) 1-6
SCORZONERA HUMILIS L.  1-6
ERICA TETRALIX L.    1-6
SUCCISA PRAEMORSA (GILI 1-6
JUNCUS SILVATICUS (REIC 1-6
POLYGALA SERPYLLIFOLIA 1-4
LUZULA CAMPESTRIS L.  1-6
ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6
CAREX PANICEA L.    1-5
CARUM VERTICILLATUM (L. 1-5
CIRSIUM TUBEROSUM (L.) 2-6
HOLCUS LANATUS L.    1-6
FESTUCA RUBRA L.    1-6
ORCHIS MACULATA L.   1-4
AGROSTIS CANINA L.   1-6
CIRS TUBE SUBS ANGLICUM 1-6
RHAMNUS FRANGULA L.   2-6
STACHYS OFFICINALIS (L. 1-5
LUZU CAMP SUBS ERECTA D 1-5
SALIX CINEREA L.    1-6
SCORZONERA HUMILIS L.  2-6
ULEX NANUS FORST.    4-6
    
SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 2-6
JASIONE MONTANA L.   1-6
FESTUCA OVINA L.    1-6
PINUS PINASTER SOLAND. 1-6
SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5
HOLCUS MOLLIS L.    1-6
ULEX EUROPAEUS L.    4-6
GENISTA PILOSA L.    1-6
DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 3-6
Plantes discriminantes communes
CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6
MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6
POTENTILLA TORMENTILLA 1-6
PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6
ERICA CINEREA L.    1-6
RHAMNUS FRANGULA L.   1-6
ULEX NANUS FORST.    1-6
DANTHONIA DECUMBENS (L. 1-5
QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6
ULEX EUROPAEUS L.    1-6
AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6
ERICA CILIARIS L.    1-6
PTERIDIUM AQUILINUM (L. 3-6
SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 1-6
DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
CALLUNA VULGARIS (L.) H 4-6
ERICA CINEREA L.    3-6
AGROSTIS SETACEA CURTIS 1-6
LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
CAREX PILULIFERA L.   1-6
DANTHONIA DECUMBENS (L. 2-5
HYPERICUM PULCHRUM L.  1-5
HYPOCHOERIS RADICATA L. 1-5
CASTANEA SATIVA MILL.  1-6
BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6
ERICA SCOPARIA L.    1-6