Liste des mésotypes à comparer
Mésotype 1285
Mésotype 1289
 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  24
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)    511
 NOMBRE DE RELEVES       877
 NOMBRE D'OBSERVATIONS    24476
Plantes les plus fréquentes du mésotype 1285
Plantes différentielles du mésotype 1285
comparées à celles de son groupe jumeau
 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  5
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)    160
 NOMBRE DE RELEVES        15
 NOMBRE D'OBSERVATIONS     454
Plantes les plus fréquentes du mésotype 1289
Plantes différentielles du mésotype 1289
comparées à celles de son groupe jumeau
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 1285
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 1289
QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
GALEOPSIS TETRAHIT L.  1-5
SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5
LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
SENE NEMO SUBS FUCHSII 1-5
FESTUCA SILVATICA VILL. 1-6
    
PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6
POLYGONATUM VERTICILLAT 1-5
PHYTEUMA SPICATUM L.  1-4
LONICERA XYLOSTEUM L.  1-6
GERANIUM ROBERTIANUM L. 2-6
GEUM URBANUM L.     1-6
FRAXINUS EXCELSIOR L.  3-6
OXALIS ACETOSELLA L.  3-6
Plantes discriminantes communes
FAGUS SILVATICA L.   1-6
POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6
OXALIS ACETOSELLA L.  1-6
ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6
CORYLUS AVELLANA L.   1-6
LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 1-6
VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-5
FRAXINUS EXCELSIOR L.  1-6
ACER PSEUDOPLATANUS L. 1-6
ASPERULA ODORATA L.   1-6
HEDERA HELIX L.     1-6
ABIES ALBA MILL.    1-6
GERANIUM ROBERTIANUM L. 1-6
SORBUS AUCUPARIA L.   1-6
MILIUM EFFUSUM L.    1-6
PRENANTHES PURPUREA L. 1-6
RUBUS IDAEUS L.     1-6
ANEMONE NEMOROSA L.   1-6
CARPINUS BETULUS L.   1-6
FRAGARIA VESCA L.    1-6
CAREX SILVATICA HUDS.  1-5
POLYSTICHUM SPINULOSUM 1-6
POA NEMORALIS L.    1-6
MELICA UNIFLORA RETZ.  1-6
ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 2-6
EPILOBIUM MONTANUM L.  1-3
SENECIO NEMORENSIS L.  1-6
POLYGONATUM MULTIFLORUM 1-5
POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 2-6
MERCURIALIS PERENNIS L. 1-6
VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6
FAGUS SILVATICA L.   5-6
BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6
PARIS QUADRIFOLIA L.  1-4
VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 2-5
URTICA DIOICA L.    1-6
SAMBUCUS RACEMOSA L.  1-6
MYCELIS MURALIS (L.) RC 1-4