Liste des mésotypes à comparer
Mésotype 1122
Mésotype 1135
 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  44
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)    465
 NOMBRE DE RELEVES       2620
 NOMBRE D'OBSERVATIONS    48549
Plantes les plus fréquentes du mésotype 1122
Plantes différentielles du mésotype 1122
comparées à celles de son groupe jumeau
 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  14
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)    289
 NOMBRE DE RELEVES       191
 NOMBRE D'OBSERVATIONS     4402
Plantes les plus fréquentes du mésotype 1135
Plantes différentielles du mésotype 1135
comparées à celles de son groupe jumeau
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 1122
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 1135
HEDERA HELIX L.     3-6
PRUNUS AVIUM L.     1-6
CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6
LONICERA PERICLYMENUM L 3-6
    
RUBUS IDAEUS L.     1-6
ABIES ALBA MILL.    1-6
ACER PSEUDOPLATANUS L. 1-6
PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6
SORBUS AUCUPARIA L.   2-6
LUZULA SILVATICA (HUDS. 1-6
LUZULA ALBIDA (HOFFM.) 1-5
PRENANTHES PURPUREA L. 1-6
POTENTILLA TORMENTILLA 1-6
ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 2-6
FAGUS SILVATICA L.   5-6
LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 1-6
MILIUM EFFUSUM L.    1-6
LUZULA PILOSA (L.) WILL 1-4
VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-5
BETULA PUBESCENS EHRH. 1-6
Plantes discriminantes communes
FAGUS SILVATICA L.   1-6
DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6
LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
HEDERA HELIX L.     1-6
TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6
QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
CORYLUS AVELLANA L.   1-6
VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6
ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6
RHAMNUS FRANGULA L.   1-6
SORBUS AUCUPARIA L.   1-6
BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6
CARPINUS BETULUS L.   1-6
CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6
DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 3-6
PTERIDIUM AQUILINUM (L. 3-6
HOLCUS MOLLIS L.    1-6
CASTANEA SATIVA MILL.  1-6
SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5
MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6
MELAMPYRUM PRATENSE L. 1-6
ANEMONE NEMOROSA L.   1-6
SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 1-6
OXALIS ACETOSELLA L.  1-6
CAREX PILULIFERA L.   1-6
POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6
POLYGONATUM MULTIFLORUM 1-5
ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6
QUERCUS PEDUNCULATA EHR 4-6
POLYSTICHUM SPINULOSUM 1-6
FRAXINUS EXCELSIOR L.  1-6
STELLARIA HOLOSTEA L.  1-6