Liste des mésotypes à comparer
Mésotype 1217
Mésotype 1221
 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  11
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)    211
 NOMBRE DE RELEVES       184
 NOMBRE D'OBSERVATIONS     3738
Plantes les plus fréquentes du mésotype 1217
Plantes différentielles du mésotype 1217
comparées à celles de son groupe jumeau
 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  5
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)    419
 NOMBRE DE RELEVES       576
 NOMBRE D'OBSERVATIONS    16872
Plantes les plus fréquentes du mésotype 1221
Plantes différentielles du mésotype 1221
comparées à celles de son groupe jumeau
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 1217
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 1221
PTERIDIUM AQUILINUM (L. 3-6
CASTANEA SATIVA MILL.  1-6
DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 3-6
LONICERA PERICLYMENUM L 3-6
CAREX PILULIFERA L.   1-6
CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6
    
FRAGARIA VESCA L.    1-6
POA NEMORALIS L.    1-6
BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6
ASPERULA ODORATA L.   1-6
CONVALLARIA MAIALIS L. 1-6
ACER CAMPESTRE L.    1-6
RUBUS IDAEUS L.     1-6
DESCHAMPSIA COESPITOSA 1-6
MELICA UNIFLORA RETZ.  1-6
ABIES ALBA MILL.    1-6
EUPHORBIA AMYGDALOIDES 1-6
CARPINUS BETULUS L.   4-6
Plantes discriminantes communes
FAGUS SILVATICA L.   1-6
QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
HEDERA HELIX L.     1-6
PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6
CORYLUS AVELLANA L.   1-6
DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
CARPINUS BETULUS L.   1-6
TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6
QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6
POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6
SORBUS AUCUPARIA L.   1-6
ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6
ANEMONE NEMOROSA L.   1-6
OXALIS ACETOSELLA L.  1-6
FRAXINUS EXCELSIOR L.  1-6
RHAMNUS FRANGULA L.   1-6
HOLCUS MOLLIS L.    1-6
BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6
POLYSTICHUM SPINULOSUM 1-6
HEDERA HELIX L.     3-6
POLYGONATUM MULTIFLORUM 1-5
VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6
LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 1-6
STELLARIA HOLOSTEA L.  1-6
VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-5
MILIUM EFFUSUM L.    1-6
CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6
QUERCUS PEDUNCULATA EHR 4-6
LUZULA PILOSA (L.) WILL 1-4
PRUNUS AVIUM L.     1-6
ACER PSEUDOPLATANUS L. 1-6
CAREX SILVATICA HUDS.  1-5
CORYLUS AVELLANA L.   3-6
SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5