Liste des mésotypes à comparer
Mésotype 1309
Mésotype 1313
 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  12
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)   1132
 NOMBRE DE RELEVES       1669
 NOMBRE D'OBSERVATIONS    59804
Plantes les plus fréquentes du mésotype 1309
Plantes différentielles du mésotype 1309
comparées à celles de son groupe jumeau
 NOMBRE DE NOYAUX CONSTITUTIFS  5
 NOMBRE DE PLANTES (PASA)    332
 NOMBRE DE RELEVES       202
 NOMBRE D'OBSERVATIONS     7904
Plantes les plus fréquentes du mésotype 1313
Plantes différentielles du mésotype 1313
comparées à celles de son groupe jumeau
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 1309
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 1313
VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6
SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6
QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6
PARIS QUADRIFOLIA L.  1-4
LUZULA SILVATICA (HUDS. 1-6
POLYGONATUM MULTIFLORUM 1-5
LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
AJUGA REPTANS L.    1-5
    
HEDERA HELIX L.     3-6
HEPATICA TRILOBA CHAIX 1-5
CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6
ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 2-6
Plantes discriminantes communes
FAGUS SILVATICA L.   1-6
VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-5
CORYLUS AVELLANA L.   1-6
OXALIS ACETOSELLA L.  1-6
POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6
ABIES ALBA MILL.    1-6
SORBUS AUCUPARIA L.   1-6
FRAGARIA VESCA L.    1-6
HEDERA HELIX L.     1-6
FRAXINUS EXCELSIOR L.  1-6
PRENANTHES PURPUREA L. 1-6
ASPERULA ODORATA L.   1-6
ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6
LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 1-6
DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
HIERACIUM MURORUM L.  1-6
ACER PSEUDOPLATANUS L. 1-6
SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5
GERANIUM ROBERTIANUM L. 1-6
RUBUS IDAEUS L.     1-6
POA NEMORALIS L.    1-6
ANEMONE NEMOROSA L.   1-6
LONICERA XYLOSTEUM L.  1-6
EPILOBIUM MONTANUM L.  1-3
MILIUM EFFUSUM L.    1-6
CARPINUS BETULUS L.   1-6
VICIA SEPIUM L.     1-6
PHYTEUMA SPICATUM L.  1-4
MERCURIALIS PERENNIS L. 1-6
MELICA UNIFLORA RETZ.  1-6
CAREX SILVATICA HUDS.  1-5
FAGUS SILVATICA L.   5-6
QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
MYCELIS MURALIS (L.) RC 1-4
ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6
VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 2-5
BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6
EUPHORBIA AMYGDALOIDES 1-6
POLYSTICHUM SPINULOSUM 1-6
ACER CAMPESTRE L.    1-6
POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 2-6